D. 414 53 Andriess hoede- 85 59 86 85 84 69 3?2 Centen 88 323 f 48 76 80 68 337 .368 Keulen, 63 -365 -37° .244 -259 -259 244, 337 -333 -348 bladz. Cronjéstraat361 Cruijt. (Catharina)273 Cruijt. (Claes-)273 Cuijper, doctor134 Cuypstraat365 Cuypstraat. (Korte) 365 Da Costastraat Daemen. (Jan) van koordendanser43 Daendelsstraat359 Daguerrestraat 236, 363 Dam. dsaack van), dokter in de medicijnen Damen. (Cornells)311 Damme. (Dr. Isaack van) 85 Damstraat. (Van)355 Danckertstraat 367 Dario. (Floris)67 Daubing. (Richardt), borduur werker David Blesstraat Deimanstraat Dekker. (Jacobus) Dekker. (K.) Dekkersduin Dekkerslaantje Delftschelaan Delistraat Denneweg 237, 295, 302, 303, 310 311, 330 295 295 295 Denneweg. (Buiten-) Dennewegsebrug Dennewegstraat Dennewegstraat. (Achter-) 304 Desengijn. (Romain), schoen maker 41 Deventer. (Dr. Hendrik van) 284 Deventer. (Hendrik Jansz. van) 32, 283 Deijl. (Arent Centen van), metselaar82, 83 Deijm. (Maerten) procureur Diaconie Oude vrouwen- en Kinderhuis bladz Contract van koordedansers 7 Contracten voor leverantien 18, 79 Copernicusplein 370 Copernicusstraat 236, 370 Copes van Cattenburgh, bur gemeester 239 Coppier van Calslagen. (Jonk- vrouwe Agniete) Cornells maker61 Cornells Jolstraat382 Cornells van der Lijnstraat 359 Cornells Speelmanstraat 359 Coster. (Pijeter Cravels). 0 Costers. (Salomon)75, Cosijn. (Ernestus). tambour van ’t blaeuwe vendel. Course, sieur de Lépinet. (De) kapitein Courteheuse (Willem van) deurwaarder van den Hertog van Bourgondië216 Couvenhoven. (Cornells Jansz. van)20, Couwenberch. (Pauwels van) deurwaarder van de Staten- Generaal19, 83, Couwenburch (Floris Hendrick van) Cracht. (Pieter de) koopman te Amsterdam. 19, 79, Craeij. (Dirck) schilder Cranenburch, hofstede Cravels Coster. (Pieter). 48 Craven (William) 305, 306 Craven (Laan van Milord) 306 Cremerweg3" Croesen (Hans George) 17, 73, 74, 75 Croix, (pater Julien de la) 159 Cromhout. (Elisabeth Maria) douarière Baron van Wasse- naer311 Cromhout. (Godefridus Francis- cus)310 Crommelin (Laantje van) 384 Cronesteijn, (Jkvr. Kathrijne van Zijl ende)318

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 436