4i5 4, 35 268 233, 235 SCO -365 bladz. Diverse personen. (Straten ge noemd naar) Dobbenz. (Willem). Doedijnsstraat. Doelen. (Verkoopingen op den) 25, 99 231, 295, 296 bladz. (Straten genoemd 233. 368 359 270 1-6, 30-38 Doublet. (Philips) Doublet. (Joris), ontvanger- generaal256, 314 Doublet. (Joris Rataller). 256 231, 255, 355 38° 173 363 Dichters, naar) Diemenstraat (Van) Dienderspoort Dienstcontracten Dienstcontracten (Militaire) 9, 10, 49-51 Dienstregeling Holl. spoor 1847 385 Dierckens. (Nicolaas) 161 Dierckens (Portret van Mr.) 161 (n) Dierckens. (Mr. Willem Hen drik) Dierenwereld. (Straten noemd naar den) Dierkens, raadsheer Dierkundigen. (Straten noemd naar) Doelenstraat Doelstraat295 Doelstraat. (Nieuwe) 296 Doelstrate. (Oude) 295, 296, 297 Donker Curtius'fmr. Dirckj 239 Doornick. (Jacob van) 307 Doornstraat383 Dorp. (Frederik van) 26 (n 4) Dorp. (Jhr. Philips van), vice admiraal26, 107, 108, 109, 319 Dorpen in Nederland (Straten genoemd naar steden en) 376 Dorrenboom. (Arent Janns) 74 Dorresteijn. (Cornelis Leendert) 258, 347 256, 314, 34° Drieboerenstraat Driehoekjes Drift. (Adriaen maecker”. Drift. (Antonij v. d.), procureur Dringenbergh [Dringberg] (Erasmus), chirurgijn 159 Droeck. (beteekenis van het woord)119 Drogersdijk372 Drooch. (Adriaen Adriaenss), schipper te Schiedam Dubel. (F. K.) Duchastel de la Hovarderie- (HenriEugèneFortune,graaf) 277 Duinen, (straten genoemd naar) 235, 375 Doubletstraat Douzastraat „Draperye” van den Haag. Drebbelstraat „Drie boeren” (De), herberg 268 268, 269 33° v. d„heuijck- 101 88 161 1 ge- 234, 347 141 ge- 234, 370 Diert. (Jonkvrouwe Anna) 146 Diert. (Johan)153 Diert. (Petronella), huisvrouw van Cornelis Hoynck van Papendrecht146 Diert. (Theodore) 164(02) Diert. (Wed Theodorus) 169 Diert van Melissant. (Ceesje), cornet bij de Carabiniers 171 Diert van 'Melissant. (Gerard) 166 Diert van Melissant. (Jhr. Mr. Gerardus Petrus)165 Diert van Melissant. (Jhr. Ge rard Pieter)227 Diert van Melissant. (Jan), vaandrig bij de Hollandsche guardes162, 171 Diert van Melissant. (Lodewijk Ernestus)227 Diert van Melissant. (Nicolaas) 227 Diert van Melissant. (Petro nella Johanna)162 Dinant. (Joseph)2, 31 Dinant (Paul)69 Dircx. (Adriaantje)283 Dircxz. (Ever) drapenier 179, 180, 198, 199, 200, 201 214 Dirk Hoogenraadstraat 379 Dispontijn. (Carel) koperslager 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 437