G. 3° 417 34i 3&4 62 278 Fresne. (De) Fronemanstraat Fultonstraat Franje Frankenpark Frankenslag Flanklinstraat Frans Claesz., molenaar. Frans Halsstraat Frederick Heynrick Frederick. Janssen, knecht van de Fresne Frederik Hendriklaan Frederik Hendrikplein 9i 306 262, 263, 277, 295- 350 25, 104 361 236, 363 Furneé. (W. J. H.)250 Fijnjekade bladz. I Financie van Holland” (Brand in de) Fischerstraat Flock. (Dirck), soldaat Floriszoon (Hendrick), meester van Leiden. Foreeststraat. (Van) 15, 65 67 236, 370 363 Van der) 384 384 164 365 25 377 377 Frederik V, Keurvorst van de Paltz Frederikstraat 231, 27, 112 361 112 burge- 218, 219 -381 Franchois Janss., koopman en juwelier te Amsterdam 104 Francois Valentijnstraat369 245 382 381, 382 363 3> 33 365 97 bladz. Garde. (Graaf van La) 2, 31 Gardie (Magnus Gabriël de la), Zweedsch staatsman. 2, in. 2) Garnier. (Jan) van Angers 5, 6, 17 38, 74> 75 Gasfabriek341 Gaslaan341 Gasthuispoort 250, 251 Gasthuissteegje339 Gasthuisstraat313 Gebouwen. (Straten genoemd naar) 234, 235, 339. 375 Gebouw voor Kunsten en We tenschappen Gedaante, uiterlijk voorkomen of den oorspronkelijken toe stand. (Straten genoemd naar) 234, 33° Gedempte Gracht334 Gedempte Lange gracht334 Gedempte Sloot334 Geel. Antonius van), prior der Abdij van Berne en pastoor van Vlijmen 167, 170 (n 1) Geertsman. (Hanss;), koopman 217 Geest 285, 286, 297, 298, 334 Geldelooze Pad 261, 349 Gembre van Bassevelt. (Jan Pière de), kapitein 56 Geneeskundigen en Kruidkun- gen. (Straten genoemd naar) 233. 37° Geneverstraat371 Genits. (Frans Lourissen van) 93 Gentschestraat377 Gerard Doustraat365 Gerard Reijnststraat 359 Gerbrandstraat 258. 278, 356 Gerbrant. (Claes)278 Germain (Jean), koopman van wijnen te ’s Gravenhage Gerrit. (Adriaens), timmerman Gerrits. (Evert), palfenier van Zijne Excellentie Geschiedschrijvers. (Straten ge noemd naar)234, 235, 369, 381 Geschuthuis (’s Lands) 340 Gaag. (Laantje van Gaag. (Van der) Gabriël. pater. Gabriël Metsuestraat Gaillard, boekhandelaar in de Veenestraat135 Galenstraat. (Van)360 Galie. (Catharine), huisvrouw van Jan de la Rocque Bouli- har Galileïstraat Galvanistraat Garbrant Willemsz., stoel draaier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 439