418 53 Gouterris. (Duarti) 25 (n.) 346 bladz. Gesteldheid en den aard der bewoners. (Straten genoemd naar de)234, 345 „Getrouwe harder”. (De), her berg 282, 301, 344 „Getrouwe Harderinne”. (De). 282, 344 344 379 379 379 290 186, 187 365 Gondel van den Haag Scheveningen Gondelstraat Gort. (Magdalena van der) Gortmolen Gortstraat250. 355 Gouden Hoofd. (Het) herberg 20, 313 „Gouden Kroon”. (De) 313 Goudt. (Willem)251 Goutappel. (Wouter) procureur 90 Gouterris. (Duarti)52 Getrouwe Harderstraat Gevers Deynootplein Gevers Deynootstraat Gevers Deynootweg Gevolde Molensloot Gherijt Aerntsz. Gheijnstraat. (De) Gillis. (Pieter), griffier van den Raad van Brabant Giustiana. (Giovanni), Vene- tiaansch gezant Glasblazerslaan Glasblazerij346 Glashuis (Glasblazerij) 346 Gobelins79 Gobelins. (Fabriek van) 137 Goch (Gerrit van)59 Godon. (Alexander Philipwet houder 252 Godonstraat252 Goekoop Dzn. (C.) 238 Goeree. (Clementia van) 160 (n 1) Goethals. (Dominé), te Delft 28, 112, 113 Gogh. (HermannsHendrik van) brandmeester281 Goghstraat. (Van) 281, 358 van den Haag naar 374 374 303 346 bladz. Gouverneurs-Generaal. (Stra ten genoemd naar) 233, 359 Grafelijk Hof. (Straten genoemd naar het)234, 335 Gram. (Johan) 254, 258 Gravenambacht. (Vrouwe van’s) 27, 110 Gravenstraat336 ’s Gravenzandelaan 333 Graveur. (Straat genoemd naar kaartenteekenaar en) 364 Greijn, commies 134, 143 Groeneburgwal258 Groeneburgwal te Amsterdam. 258 Groenegang te Amsterdam. 258 Groenen. (Dr. Adrianus) 159 „Groenendaal”, hofstede in Zeg- broek257 Groenendalstraat 257, 258, 278, 330 Groenesteeg te Utrecht 258 Groenestein, buitenplaats 336 Groenesteijn. (Jhr. Cornelis Fredrick de Ridder van) 225 Groenesteinstraat336 Groenevelt. (Pieter van) notaris 87 (ev) Groenewech. (Jacob Ariens van) 298, 299 Groenewegje 271, 298, 299, 331 Groenewegje. (Korte) 331 Groene Zoodje233 Groenmarkt279, 313 Groenmarkt. (Dagelijksche) 279> 343 Groenmarkt. (Nieuwe) 276 Groenmarkt. Vrijdagsche)279 Groenmarktsbrug278 Grondsfeld Diepenbroeck. (Gra ven van)150 Grooneman. deurwaarder 145 Groot. (De) papierverkooper 158 Groot Hertoginnelaan 352 Groothertogin van Saksen Weimar 238 Gruythuse. (de heer van den) 181 Guillaume (Willem), notaris klerk .33, 50, 87, 95, 103

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 440