H. 4i9 74 151 71 Harderinnestraat Hardinxvelt. (Anna van' Haring. (L. P.) Haringkade Haringstraat Haringvisscherij Barmens. (Claes) Harstenhoekplein gijn Hasselmans. (Lambrecht), tarisklerk Hasselmans. (Wouter) Hasseltsche straat Haultain. van). Haven. (Nieuwe). Havendwarsstraat. Helenastraat Hellings. (Servaes) Helmerstraat 199 186 154 bladz. „Gulden Leeuw”. (De) herberg 62 Gijsbert Janss81 Gijssens. (Johan168 37 231, 356 108 68 239 33t 331 225 139 36° 3^5 299, 345 299, 345 276 bladz. 375 375 370 Haagpoort281, 349 Haagsche Blixem (de), veer schuit van den Haag op Brabant Haagsche Nieuwsbode 1838 226, 239 Haagsche Nieuwsbode 1839. 239 Haagschestraat376 Haan. (Eustachius de), boek handelaar in Jt Westeinde 135 Haasebroek. (Jan Leendertss). 311 Haegserf334 Haemstede. (Huis te) Haen. (Andries de), schilder Haept. (Jonckheer Johan An thony van der) 26. 107, 108, 109 Haer. (Bonifacius van der)166 Halstraat339 Halstraat. (Groote)339 Ham. (Pieter) brandewijnmaker 70, Hamelton. (Wed. van den ser geant-majoor) 5, Hamerstraat Handwerken,neringen. (Straten genoemd naar ambachten, be roepen, fabrieken) 345 Hanneman. (Theodorus), apo theker 159 Hannemanstraat365 Hans Jobsz63 Hantbosschedoelen298 Hanzevergadering. (Groninger) 180 335 - 3'8 277 3°3. 372 372 122 59 375 Harstenhoekstraat Harstenhoekweg. Hartingstraat „Hartoch van Bouiljon.” (De), herberg Hartogstraat350 Hasselaerstraat-.381 Hasselmans. (Hendrick),chirur- 84. 85 no- 38 49, 102 326, 377 (Jonkheer Willem 26, 106, 107 290, 334 (Nieuwe) 252 335 Havenkade372 Havenstraat. (Nieuwe) 334 Havenstraat. (Korte Nieuwe) 334 Hede. (Kerstant v. d.) 201, 214 Heemraadstraat376 Heemskerck. (Anna Catharina van)134 Heemskerck. (Jhr. Cornelis Francois van), vrijheer van Incourt, Longueville Heemskerck. (Reinier van) Heemskerckstraat Heemstraat. (De) Heerengracht Heerenstraat Heerenstraatje. (Kleine-) Heerenstraatje. (Korte) 273, 274 Heerman. (Bueckel) Heerman, (jacop) Hees. (Van) Heilige Geesthuis290 Heimstraat. (Van der). 378 Heinsius. (Anthonie), raadpen sionaris Hekkelaan Hekkelaan. (Nieuwe) 232, 352 62 .368

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 441