r r M. 426 duurwerker Meijer. (Ferdinandus) Middelburgschestraat Middelgraft Middenstraat Millich [Millingh] (Anthony) Moerweg „Mol”. (Huis de) ,Mol (In de)”. Molensloot (Gevolde) Molenslop Molenstraat Molenstraat. (Korte) Molenijser (Jan) Molenijserslop „Molle (de)” bladz. 358 372 Mariastraat Markt. (Groote) Markt. (Nieuwe) Marktwezen. (Straten genoemd naar het)234, 342 bladz. St. Aldegonde 238 358 53 200 370 372 80 381 347 151 236, 363 341 341 61 in 381 381 Lynckerstraat Lijnstraat Maas. (A. E.), reeder te Sche- veningen126 Maasstraat348 Maaswijk, villa te Scheveningen 376 Maaswijkdwarsstraat 376 Maaswijkstraat376 Mac-Adamweg303 Mackaystraat 358 Madurastraat349 Maeljebaenstraat349 Maeljestraat Maerll. (Claes Ariensz. van der) Maerten Matheeuss Maertenssen. (Dirck) Maertenssen. (Gerrit). 349 70 80 93 93 Maertensz. (Thomas bladenmaker 43 Maeijken. (Thonis)47 Malakkastraat349 Maliebaan305 Maliestraat349 Malieveld259 Mallemolen277, 346 Mangnee. (Henry de)61 Mannen van 1813. (Straten ge noemd naar)233 Mante. (Henry), hoedenmaker Marasno, Marcelisslop Marcelisstraat. Marcellus Gerritsz. te Scheve ningen Marchal (Pieter) Marchand. (Juffrouw) Marconistraat Maria in Galileënconvent Mariakapel (St.) Maria, koningin van Hongarije 120, 123 353 276, 279, 343 -262, 343 Marnix van Marnixkade. Martini. (Willem), in leven, eerste presiderende raad van den Raad van Brabant Martijn Willemsz. Marumstraat. (Van) Maststraat Matheeus. (Maerten.; Maurick. (Anthony van) 84 Maurits. (Jan), hoedenmaker 61 Maurits. (Prins)294 Mauritskade 239, 310, 351 Maziestraat356 Meer. (Arend Franckensz. van der), schout van Delft baljuw van Delfland Meer. (Jacob van der) en 139 160 (n) „Meerdervoort”. (bouwwoning) 244 Mees Ymmensz187 Melissant. (Heeren en vrouwen van)146 Mens. (Abraham), procureur 134 Merlenstraat. (Van) 360 Messstraat373 Meulen. (Hans van der), bor- 15, 62 73 376 290 260 Mierevelt. (Portret geschilderd door)139 (n) Miereveltstraat. (Van) 366 Mierisstraat. (Van)366 Militaire Bakkerij 254(01), 340 102 244 3T3 3T3 290 381 288, 346 346 381 - 381 3i3> 344

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 448