o. 428 Noordeinde F 312 137 I Oranjeplein 62 160 25° Noorderbeekstraat Noorderbeekdwarsstraat. Noorderkerkhof Noord-Ieliemolen Noordstraat Noordwal Noordwijkstraat Noorwitzstraat Noot. (Huis ter) Ouden. (Jan den) Oudshoornstraat. Oultremont. (Graaf d’) Outshoorn. (Hoofd-opzigter Holl. Spoor)386 bladz, I 237, 257, 312, 332 Noorderbeek, (buitenplaats) 337 337 337 253, 284 312 243, 284, 285, 332 253, 284, 285, 332 376 364 321, 337 Noot. (Jonker Karel van der) 321 Notarissen. (Acten uit de pro tocollen der Haagsche) Notte. (Bartholomeus), secreta ris van Nulck. iLenard), „gouttrecker’" Nijburch. (Anthony) 59 TNT lïl-ni-v'z-'ln I-T d m rd r* 1 r'lr J nninmc-O-lo 83 Obrechtstraat367 Oem. (Cornells Alard), heer van Sandelingen Ambacht 150(11.3) Oem van Moesembroeck. (Jon ker Anthony Thomas) 150 (n.3) Oemenz. (Heertgen) 198, 199 Offerman. (Theodorus), apo theker 164, 165, 166 Oidenbarnevelt. (Huis van) 306 Olieberg263 264, 371 Oliehuisjes264 Om en Bij245, 271 Omliggende gemeenten. (Stra ten genoemd naar) 234, 332 Onsel. (Dirck van), commis saris van het veer van den Haag op Leiden102 Ontdekkingsreizigers. (Straten genoemd naar) 233, 362 Oog in ’tZeil, (uithangbord) 323, 344 Oog in ’t Zeilstraat 313, 344 Ooievaarstraat237 Ooien. (Herman van),procureur 90 Oomenzoen. (Heertgen) 214 I bladz. Oorspronkelijken toestand. (Straten genoemd naar ge daante, uiterlijk voorkomen of;328 Ooststraat375 Oost- en West-Indië. (Straten genoemd naar) 234, 348 Oosterlinghs. (Jacobmijna) 17,74, 75 Op de Muur. (Josef), koetsen- schilder Oranje. (Prinses douairière van)2,2(01), 30 Oranjekazerne 303, 339 Oranjelaan 245, 285, 286, 344 Oranjeplein 231, 235, 353 237, 353 Orré. (André), „confiturier ende bottelier van de Prinses douairière van Oranje. 2,30 Ortho. (Cornelia d’) 148 Ortho. (Jean Matthias Jacmain d’) te Mechelen147 Ortho. (Sara d’)148 Osstraat. (Van)366 Ostadestraat. (Van) 366 Oud-Mijle, buitenverblijf aan den Amstel Oude gebruiken of oude toe standen. (Straten genoemd naar historische bijzonder heden en)349, 374 Oude Mannenberg 295 (n.) Oude Mannenhuis van Beyeren Schagen Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Ned. Herv. Gemeente 245 Oude Mannenpoort250 Oude toestanden. (Straten ge noemd naar historische bi- zonderheden, oude gebrui ken of)349, 374 Oude Vrouwen- en Kinderhuis. 323 - 315 364 227 den admiraal Tromp 60 Oranjestraat >nnrrl\ rrnnHra/'lzor1’ Ao Clrrp fAncIl'p') CC Nijburch. (Anthony) Nijburch. (Hendrick), notaris 35(e.v.) Nijburgh. (R. van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 450