433 Schoteldoeckshaven Schout. (Jan Arentss.). Schouten. (Barent) bladz. 381 11, 55 340 Engelsch 142 368 368 Sebastiaansschutterij Confrérie 296 van ten Generaal Schouten. (Joris Arents.) Schouten. (Willem) gewezen Kolonel in de „BahydeTodes Santos” Schouw. (J. van der) Schouwburgstraat Schrein. (Ritsart), „speelman’'86 Schroot-zijn-straatje. 237. 318, 319 Schroots. (Jhr. Jacob) heer van Werm, schildknape 318 Schrootstraatje318 „Schrootsenstraatje” 318 288. 336 288 van bladz. School, (zie Latijnscheschool.) School (O. L. en Bewaar-), in de Nieuwe Schoolstaat 341 Schoolstraat270, 340 Schoolstraat. (Nieuwe) 297, 310, 311 341 Schoonderwoert. (Dirck van) notaris39 (e. v.) Schoonmaken van den vijver 81 Schoorenburch. (Arent Hendri- cus van) oud-postmeester 105 Schoorsteenstraatje 237, 318 Schoorsteenvegerstr. 237, 318, 357 „Schoorzijnstraatje” 319 Schopman. (Mr. Johan) 154, 317, 346 291 81 273 Schouten. I Hendrik) controleur de fortificatiën der Sta- 11, 55 81 Schuddegeest „Schud je beurs” Schueren. (Mr. Ridder de der) raadsheer in het Holte ’s Gravenhage162 (n) Schumeketel. lEnno) „Schutjebeurs” in 288 Schutters van St. Joris en St. Sebastiaan 296, 298, 349 Schutterij (Collegie der tam- bourijns van de Cloveniers) in den Haag12 Schutterij 296—298, 049 231 Singel. (Loosduinsche Buiten-) 271 271 Singel. (Noord-West-Binnen-) 271 284, 332 Singel. (Noord-West-Buiten-) 271 332 Singel. (Rijswijksche Hinnen-) 271 Singel. (Rijswijksche Buiten-). 271 Singel. (Voorburgsche Binnen-) 271 Singel. (Voorburgsche Buiten-) 271 Singel. (Wateringsche Binnen-) 271 Singel. (Wateringsche Buiten-) 271 Singel. (Zuid Binnen-) 271, 332 Singel. (Zuid Buiten-) 259, 271, 332 Singel. (Zuid-Oost Binnen-1271, 332 Singel. (Zuid-Oost Buiten-) 271, 332 Singel. (Zuid-West Buiten-)27i, 332 Singelgracht. (Oost-) 270 Sirtema van Grovestins. (Wil helmina Sophie Marie Ba rones) 284 Sirtemastraat285, 358 Schuurman (Jan) Schuylenburgh. (Mr. Jan van), secretaris en griffier en na derhand raadsheer van de nalatenschap van Willem III 142 Schuylenburgh. (Mr. Johannes van), advocaat bij het Hof 142 Schuylenburgh. (Maria Catha rina van)161 Schuylenburgh. (Wed. Mr. Jan van) Schuytstraat Schuytstraat. (2e) O -i- - - - 1_ x 4. (St Sedenytsky (Hester) Wed Ha milton5, 37 Sengin (Romain)42 Segherstraat366 Seinpostduin 374 Seinpoststraat374 Serrurierstraatje279 Singel. (Buiten-) Singel. 1 Loosduinsche) 299 27r Singel. (Loosduinsche Binnen-) 271 Singel. (Molen-)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 455