434 47 331 45 362 234, 235, 358, 378 -J‘“) 341 354 354 296 3°4 2 (n.) 164 250 381 bladz. Skating Rink326 Slaaf (Emancipatie van een) 9 Slicher (Mr.Jan),burgermeester 231 Slicherstraat350 Slingelandstraat. (Van) 378 Slingelandstraatje343 Slop van de drie Boeren 167, 237, 268, 347 Slop van Willem Klein 357 Sluijs. (Claes Janss van der) Slijkeinde Smet. (Gillis), koopman te Ber gen op Zoom218 Smet. (Oloph), koopman te Ber gen op Zoom218 Smidsplein340 Smidsslop381 Smidswater237, 340 Smitstraat362 Snelliusstraat363 Snetterxio Snoekstraat285, 357 Snijderstraat367 Soetens (Cornells Michielsz.) 383 Soetensstraat383 Solms. (Amalia van) Somer. (pater) t Sonoy Sonoystraat Sonsbeeck. (Willem Jacobss van), schrienwercker 101 Sophialaan354 Sousa Cotinho. (Francisco de) ambassadeur van den koning van Portugaal9, 50 Spaans. (Cornells)329 Spaengien. (Jan van), koopman 218 Sparreweg375 Speck. (Jan Janss.). 112, 113 Speelluijden. (Engelsche). 21 Spekstraat357 Spelt, duinmeier. 27, 108 Speykstraat. (Van)361 -- j_> __n Spillebout. (Elisejusi C—t laume de) Spiegelstraat. (Van de) 358 ------ 105 Spinny. (Schilderijen van Guil- 140 bladz. Spinozastraat369 Spoorweglaan245 Spui300, 301, 334 Spuistraat236, 334 Spijck. (Cornelia van). 23, 95 Spijck. (Johan van), klerk ter secretarie van den Prins van Oranje23, 95 Spijk. (Otto Frederik vander), procureur 168 Spijkemakerstraat347 Spyliebout. (Catharina) 107 Staatslieden. (Straten genoemd naar) Staatspoor (Opening der) Stadhouderslaan Stadhoudersplein Stadhouderstuin Stallenstraat Stalpert. (Johan), burgemeester van den Haag24, 98 Staten van Holland, Landsad vocaten en Raadpensiona rissen. (Straten genoemd naar de)235,377 Statenlaan378 Statenplein378 Statenpoort349 Stationsplein341 Stationsweg341 Steden en dorpen in Nederland. (Straten genoemd naar) 235, 376 Stephensonstraat363 Sterkman. (A.), Ijzerfabrikant 285 Sterkman Zn. ifirmaWed. A.) 285 Sterkmanslaantje 245, 285, 286 Sterlingstraat 292, 293, 294 Sterrekundigen. (Straten ge noemd naar) 233,369 Steur. (Arend), kleermaker. 48 Steuijt. (Robbert) .22,93 Stevens. (Pieter)311 Stevin. (Simon) 245 Stevinstraat236,383 Steijnen. (Hendrick Evertss van), kleermaker. Steijnlaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 456