T. 435 94 59 Berkhout. rick), notaris Ter Heijdestraat. Ter Noot. (Huis) Ternootstraat. Terwestenstraat bladz, Terbeeck van Coesfelt. (Hen- 222 -333 319, 321 319, 337 -367 Tetyer. (Richard le). Fransche 20 368 368 368 360 237 369 380 275 bladz. 334 52 55 383 3,33 367 312 373 373 238, 371 349 349 349 277 Tallange. (Paul) Tambours van de Haagsche Cloveniers-schutterij Tapisserie Tapijtwerken Tasmanstraat Teding van (Adriaen)13 (n 1) Teding van Berkhout. (Corne lia), huisvrouw van den ad miraal Maerten Harpertsz Tromp13 (ni) Teellustlaan338 Teniersstraat367 92 297 37 37° 349 Toebacxpijp-maecken. (Hand werk van)6, 40 Tollensstraat368 Tongerloo. (Geertruijt) 16, 72 Tooneelspelers. (Fransche). 21 12 79 79 362 Stinksloot Stocke. (Duarti Gutterres) Stookhuizen. (A.) Stolkweg. (Van) Storm. (Hendrick) Stortenbekerstraat Strandstraat Strandweg Stuurmanstraat Suezkade Sumatrastraat Sundastraat Surinamestraat Susterlaan Suijdenvliet. (Adriaen Adriaenss van) Suylenstraetje Swaen. (De), herberg Swammerdamstraat Swartsteijn.(BarnartMum van), kapitein Sweelinckplein Sweelinckstraat Sweelinckstraat. (2e) Swietenstraat. (Van) Swinden’sgracht. (Van) Swindenstraat (Van) Symonsstraat Sypestein. (Jhr. C. A. van) Tooneelspelers. (Fransche). Toonkunstenaars. (Straten ge noemd naar) 233, 367 Torenstraat 297. 298. 327, 328, 342- 382 Tour. (Joost Philip du) 143 Tournooiveld261, 349 kramer86 Teijlerstraat358 Theeboomstraat302 Theresiastraat354 Theunissen. (Frans), te Delft. Thielt. (Joost van), te Antwer pen 219 Thienen. (Gerrit van), nota risklerk 33. 87, 95 Thierry. (Elisabeth), wed. wij len Mr. P. de Bije 134 Thol. Zn., (Wed. O. van) boekhandelaars143 Thomass. (Jonas), tamboer van de schutterij Thomas Maertensz, ladenma ker 43 Thonis. (Grietgen.) .23, 96 Thoniss. (Maeijken), wed. Claes Janss van der Sluijs 47,48 Thuillerie. (de la), Fransch ge zant Tiarck. (Nicolaas) Tierry. (N.). 31 Timmers. (Johan), notaris 73 (e. v.) Timorstraat 20 227 T^9 Timmerman. (Michiel), „vuijr- wercker ende petardier” te Sas van Gent9, 5°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 457