u. V. bladz. van 16 Tullinghstraat. Tulpstraat Turfmarkt Tuyllstraat. (Van) Tuyningh, overste 95 47 47 86 6o -355 -355 158 no, in 368 337 337 337 163 -343 17 322> 323 Tritscher. (Thomas), Engelsche speelman Tromp (Cornelia) Tromp. (Maerten Harpertsz) admiraal Trompstraat Trooststraat Trouwbeloften. van) Trouwbeloften. (Verklaring om trent) 23, Tuchthuis9. Tuchthuis. (Regenten van het) Tuinenburg. (H), kastelein. 277 35° 348 262, 309, 343 383 134 Twentstraat 284, 285. 358 Twentstraat. (Korte) 358 *3; 59 238, 361 367 (Verbreking 23, 96, 97 436 Lladz. Toussaintkade 265, 368 Transvaalstraat362 Trapjesbrug300 Trekvlietplein335 Trekweg -335 Treslong, (huis), te Hillegom 26, 108 Trester. (Adam), hellebardier van den Prins van Oranje 16, 17, 72, 73 Vaillantlaan Vaillantplein Valek. (Van der) Valckenbourch Valeriusstraat. Valkenbosch, buitenplaats Valkenboschlaan Valkenboschplein Varia (Straten genoemd naar) TT 234, 235, 370, 383 Varick. (de Heer en Mevrouw van) te Leiden Varkenmarkt Veen. (Danckaert Jan van). 187 Veen, (jan van)187 Veen. (Jan Claes van) 83 Veen. (Mattheus van der) timmerman283 Veenestraat322, 334 Veenkade334 Veenlaan265 Veenslop253, 254 Veerkade. Amsterdamsche) 343 Veerkade. (Stille)343 Veer van den Haag op ’s Her- togenbosch101 Veeren. (Straten genoemd naar) 234, 343 Veerschuiten (Ligplaats der) 343 Veldestraat (Van de) 367 Veldhagen309 Veldheeren (Straten genoemd naar)233, 360 Velsen. (Gerrit van) 77 Vennestraat (Van der) 367 Vennootschap omtrent een win kel van „cousensendeandere waereiT Vennootschap voor de exploi tatie van het perpetuum mobile Venusstraat Verbod om pekelharing te maken125 „Ubi mei ubi fel”, opschrift op de pilaren van een hek in de Kanaalstraat 308 Uileboomen271, 300 Uiterlijk voorkomen of oor spronkelijke toestand (Stra ten genoemd naar gedaante) 328 Uithangborden en huisnamen (Straten genoemd naar) 234, 343 Uitleg. (Nieuwe)349 Uitvinding van het perpetuum mobile17, 73 Utterwijck. (Sophia van). 107

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 458