5° 437 Visschershaven Visscherslaantje Visscherijbedrijf te Vos in Tuinstraat Vos in ’t Tuintje Vosch. (Abraham) 302 3°2 214 bladz. 68 331 331 339 238 367 331 Verbolt (Reynier) Verdelft. (Wijnanda), vrouw van Johan Anthonie vander Haept26 (n. 5) Vereeniging tot beoefening der geschiedenis van ’s Graven- hage237 Veren (R.)55 Vergaderlokaal der Staten- of Patriottenpartij349 Vergulde cat. (De) herberg 61 Verheijden. (Pieters Pietersz.) 265 Verhorst (Steven) 15, 65, 66. 67 Ver-Huëllweg380 Verhulststraat368 Verthogen (Franchoys van) no tarisklerk Ververstraat323, 357 Verwer. (Thomas) burgemees ter van Deventer Verwerstraat324 Victoria (Hotel) 326 Vierhoekjes331 Ville. (Mr. De)154 Vinckensteijn. (Nicolaas) 337 Vingeron. (Johan)97 Vinkensteijn, buitenplaats 337 Vinkensteijnstraat337 „Virtus in actione consistit” wapenspreuk der familie Craven boven den ingang van de tuin van Roos en Doorn 308 Visbagh. (Pieter) horlogemaker 39, 75- 76 Vischboek van Adriaen Coe- nenz. van Schilperoort 115 Vischmarkt313 Vischvangstu6(e.v.i Visscher. (Josephus de) 238 Visschersbedrijf (Straten ge noemd naar het) 235, 372 Visschersdijk 264, 267, 285, 371 127 - -265 Scheve- ningen in de tweede helft van de 16e eeuw114 bladz. Vito [Vitto] (Mevrouw de) 21,90, 91 Viver. (Johan van de) notaris klerk 89, 109 Vivienstraat379 Vlagstraat373 Vlamingstraat. 236, 324, 371 Vleersteeg269 Vleersteeg (Korte)297 Vleerstraat Vleerstraat. (Korte) Vleeschhal Vletter (De) Vliegerstraat (De) Vliersteeg Vliet. (Jan Hendricxss van der) reparateur107 Vlietstraat335 Vloot. (Scheveningsche)127 Vogel. (Hugo Pieter) architect 284 323,324 Volbrantszoon (Jan) [alias van Spaengien]220 Voldersgracht347 Vollewens. (schilderijen van) 140 Voltastraat363 Voorburgstraat 261, 332 338 338 327 55 Voorhout (Korte) Voorhout (Lange) Voorstraat Voort. (A. ter) Vorstelijke personen (Straten genoemd naar). 350, 377 Vos. (Anna)53 Vos. (Jonker Willem), luitenant 10, 53 277, 357 302 23, 92, 97 Vossen. (Jhr. Heinrich de) Vossenstraat Vranck Philippszoen Vries. (Willem de), conrector der Latijnsche scholen 307 Vrolijk. (Adriana)168 Vrolijk. (Alida) 168 Vrolijk. (Geertruid Elizabeth)168 Vrolijk. (Margaretha Catharina) 168 Vrolijk. (Petronella) 168

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 459