X. U- 3° j 439 Wijs. (De), raadslid 364 Xaveristraat en (2e) Hoogland (Jhr. Oranje IJsbrantsz. (Wouter) IJsfeldt, notaris 187 376 -j-j 43 IJmmensz. (Mees) 42 IJmuidenstraat 361 IJmuidendwarsstraat (iste) 324 Willem Beukelszstraat Willem Guillaume, notaris klerk33, 50, 87, IJsbrantsz. (Pieter). 159. 160 (n. 1) 162 (n) an Hoo.o-land 1 Tbr. .ju™™, IJsselstraat. Ijzerfabriek 273 Wijnhaven262, 343 Wijnstraat262 Wijs. (De), raadslid 271 Wijsgeeren. (Straten genoemd naar) 233, 369 bladz. Wittert van Hoogland. (Jhr. Mgr. W. M. G.) pastoor te ’s-Gravenhage 167 (n.) Woerden. (Maerten van) pro cureur 88 Wolbrantsz. (Arenti .181 (n) Wolbrantszoon (Arent) 212 Wolmaransstraat362 Woningen en hofsteden (Stra ten genoemd naar leenen, kasteelen, buitenplaatsen) 336 Wouter Janssen65 190 85 367 310 Wijck. (mr. IJsbrandt van der). 56 en Zijd245 61 354 I Wijnand Nuyenstraat 367 377 Wijnants. (Catharina). 238, 245 (Garbrant). stoel- van T55 Willemart. (Anthony), deken van het hoedenmakersgilde 60 Willem Beukelszplein 383 383 Wouter IJsbrantsz Wouw. (Dr. Jacob van) 95 Willem Kuyperstraat. 329, 383 Willem van Outhoornstraat 360 Willem Philipsz186 Willemskerk Willemstraat Willem de Zwijgerlaan Willemspark Willemsz. draaier Willemsz. (Martijn). Willemsz. (Pieter) Wilt. [Sauvagie] (Pieter) Wimpelstraat Windstreek. (Straten genoemd naar ligging en) 329, 368 Winter, herbergier te Leiden 151 ”T' 'T' 251 251 278 200 23 64 Wijtenburg. (P. C.). pastoor 229 373 bladz. Whitmore. (Elisabeth) 306 Wichem. (Wilhelmus van) pater in de Fransche kapel in de Casuariestraat 164 (n 2) Wilhelminastraat354 Willem I. (Koning)326 Willem III. (Prins-) 308 Willem IV. (Begrafenis Prins) 376 213, 214 190 20, 8s 348 de Prins van uaervan uranje285, 344 162 (n.)27i Ijzerfabriek van A. Sterkman 285 Wintercamp. (Johan) Winterkampspoort Wisse. (Martin), bakker Wit. (Johan de-) raadpen sionaris 233 With. (Gillis de) Witte. (Egbert de) notaris Witte de Withstraat Witte van Haemstede Wittert. (mr. Cornelis Johan Baron) Wittert van Adriaen)160 Wittert van Hoogland (Mr. F. A. P. Baron), wethouder van ’s Gravenhage Wouwermanstraat Wuytiers. (Dirck) Wijd 342, 344 Wijllemart. (Anthony)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 461