v- - Th. MORREN. Jhr. Van Nispen tot Sevenaer geeft eenige bijzonder heden over het Hofje van Hoogelande, hetwelk in i'po’j uit de Boekhorststraat naar de Johan van Camphuys- straat werd over gebracht. Voor de beschrijving der andere hofjes hoop ik evenzeer medewerkers te zullen vinden. De heer Piepers doet in aansluiting met het artikel van Mr. Bouricius over het Vervoerwezen van den Haag ge durende de XIXe eeuw, in de „Bijdragen" van verleden jaar, een mededeeling over „de kromme lijn" bij het laantje van Van der Gaag; terwijl ten slotte door mij een nalezing wordt gegeven op het boekje van den heer Van Zuiden over de Haagsche straatnamen, waarop ik het volgend jaar een vervolg hoop te geven. Het is mijn bedoeling op deze wijze bouwstof bijeen te brengen voor een tweeden druk van Van Zuiden s boekje, waarvan de latere bewerker ge bruik zal kunnen maken. ’s Gravenhage, Juli 1910.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 7