INHOUD. Bladz. I 114 128 222 133 173 23° 384 388 404 406 409 Dr. H. Brugmans. Uit de Protocollen der Haagsche notarissen III J. C. Vermaas. Het visscherijbedrijf te Scheveningen in de tweede helft van de i6e eeuw J. C. Vermaas. Nog iets over Adriaen Coenen en zijn vischboek R. L. de Haes. Een aanzienlijk katholiek Flagenaar in de 18e eeuw Dr. H. E. van Gelder. De draperye” van den Haag Jhr. J. W. van Nispen tot Sevenaer. Het hofje van Hoogelande Th. Morren. Haagsche straatnamen I. Nalezing op het boekje van den heer D. S. van Zuiden W. A. M. Piepers. Nog eens „de kromme lijn” in 1847 Kroniek Lijst van nieuwe straatnamen Samenstelling van den Gemeenteraad Zaak- en naamregister

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 8