DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 103 4. Off zij eenige andere offencie of bejegeningen van de regenten voorschr. heeft ontfangen. Antwoort op dit 5e articul dat zij op den nen Juny 1703 niemant had versocht bij haar te komen, maar 3. Off sij inmiddels een zilvere beugel tot een tas ter contemplatie van de regenten voor haar Lijsbet Sena heeft moeten koopen, off eenige ander diensten pres teren de regenten op die Sondagh na den Haagh is gegaan, nemende die schriftelijke belofte mede, als wanneer het haar weer toegelaten was weder ter kercke te mogen gaen, volgens versoek door Lijsbet Sena daegs te voren aen de regenten gedaen, dogh dat geen regenten oyt haar hebben aangesproken om sodanige schriftelijke beloften te passeren. Antwoort op dit 3e articul, dat sij aan haar mijt Lijsbet Sena die heeft gegeven tot recompens van haar dienst, maar dat geen van de regenten haar daar over oyt hebben aangesproken, en dat zij noyt aan haar, Lijsbet Sena, eenigh andere faveur het gegeven. Antwoort op dit 4e articul, dat zij offensie heeft opgenomen, om datter bij yemant van de regenten aen de binnemoeder wel somtijts is gerecommandeert, dat zij haar des Sondags niet uyt en soude laten, voor dat de kloek van de kerek te hoop luyden, en dat soo luytkeels, dat zij sulx wel konde hooren. 5. Off zij op den n dezer maand Juny 1703, ymant heeft ontboden, om sich mede te beraden die door de regenten acces bij haar is gewijgert?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 112