Sophia van der DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. IO7 Augustus 1703. Maa W. Noortwijck. een van de voorschr. drie presentatiën, off andere billijke conditiën tot meerdere vrijheid suit werden geadmit- aan UE. wel- die blijft teert. Soo het voorstellen van deselve gevallig is, gelieft te commanderen aan Mevrouw UE. dw. Dienaar JOHAN LoUWERENBURGH. De weduwe, gewoon uitgeknepen te worden, was bereid tot geldelijke offers en schreef het onderstaande onder den brief van Louwerenbergh Mijnheer Louwerenburgh, ik versoeke dat UE. de bovenstaande presentatiën gelieft te doen. En ook bovendien soodanige andere conditiën tot mijn meerder vrijheid te accepteren als UE. billijck en redelijck suit oordeelen te wesen, waertoe UE. bij dezen geve volle magt. Uyt het tugthuys desen 20 Terwijl de moeder dus van het vooruitzicht beroofd werd voorloopig hare vrijheid geheel te herwinnengaf de dochter deze vrijwillig prijs. Jong, mooi, gefortuneerd en misschien door haar schandaleus gedrag nog aan trekkelijker in de oogen van minder kieskeurige vrijers, gelukte het haar voor de tweede reize een echtgenoot te veroveren. Het was Robbert van Barnewall, Baron, kapitein in dienst van de koningin van Engeland, zoon van den majoor Patrick Baron van Barnewall van Roustonne en van eene Hollandsche moeder, van wie wij den naam niet hebben kunnen ontdekken. In Burke’s Peerage komen twee geslachten van dien naam voor, de tak die den titel voerde van baronnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 116