53740 d° d° d° d° d° d° DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 127 Transport 41000 12740 1200 2400 1600 1740 174° 420 840 2800 v V V (1 huis Schoolstraat W. Z. gekocht 2 Februari 1701 voor 3600). Lijfrente brieven Obligatiën Om aan te toonen dat dit vermogen behalve door de reeds besprokene afpersingen langzamerhand verminderd was door allerlei belangrijke realisation, willen wij nog even eenige feiten in herinnering brengen. Zoo was Adam van der Smalingh op 13 October 1704 gemachtigd geworden om 3500 te negotieeren uit den boedel, om daarmede de schulden van Sofia van Barnewall af te doen. Deze administrateur bevond in 1705, dat er ƒ100.000 genegotieerd was op de bezittingen der weduwe van Noortwijck van der Maa en kreeg daarop verlof om ter aflossing van dit bedrag obligatiën en juweelen te gelde te maken. Onder de acten van Adam van der Smalingh komt vaak als getuige de handteekening voor van Johan van Noortwijck. Deze gelijknamigheid is geen bloot toeval, want de zoon van Wigbold van der Does en van Sofia

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 136