148 DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. anno Bijlage III. 1) de zin is niet duidelijk. Uwer lieffe gebroeder Marcus vanWeze proest van Eist. (Het opschrift was:) Den eerbren en de vroemen Stoffel van Weze, mijnen lyeven broeder. Rijks Archief: Holland Kam. 10, lijst 1, 59a. I328, April 7 (1527 o.st.) „Et du mesme instant, messire Charles d’Egmont, rompant la tresve qu’il avoit avecq l’Empereur, fit sorter de la cite d’Utrecht environ quinze cens hommes de pied a faulces enseignes, por- tans la croix St. Andrieu, eulx disant estre a l'Empereur, et payans leurs escotz par oü ilz passoient, et les fit aller a la Haye en Hollande, oü ilz prindent et pillerent ce qu’ilz peurent, te verwachten. Lieff broeder seght den Marschalck dat het anders geloeft was, want Sijn L. solden my medt genoemen hebben ende dat sijn L. in der dingtaelen ende brantscattinghe ommers wille doein bewittigen van de Hollanders twee dusendt malder saldts ende twee dusent tonnen botter, om Utrecht te provandeeren, ende stadt der haven boven alle penningen, als die vijanden met onse beetokers l) ghehandelt hebben, want wij sonder twijvell durch deesen aenslach die gansche macht der Bourgonschen verwachtende sijn soe sulcx in hondert jaeren nijet gesch(yet) is. Die Maerschalk will oick medebrenghen den yseren neeghel om op Sint Janszkerckhoff te legghen als Sijn L. onlancx aen des Graeffs van Moerss (tafel) sittende geloeft heft tot een ewighe memorie etc. Lieff broeder wilt mij doch van stonden aen met br(engher) van deesen een antwordt schrijven van Uwer alre gestalt, want deese boede seecker is ende U 1. waell bakandt ende noch gheen seeckeren tijdinghe van U hebben. Geschreven metter haest op Sonnendach Reminiscere 1528.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 157