der Bree, op- van der Lubbe, HAAGSCHE STRAATNAMEN. 156 en sloppen werden veelal genoemd naar het een der bewoners, die op den hoek woonde aan gaf. Zoo vinden wij o. a. ver- die achtereenvolgens de namen ontvingen van Herder- straat, Oog in ’t Zeilstraat, Katerstraat en Molstraat. Dikwijls deden openbare gebouwen en bekende woon huizen als bakens dienst in de zich meer en meer uit breidende stad, waar geen naambordjes het vinden van den weg vergemakkelijkten. Zoo sprak men van Achter de Clock, Achter de Hal, Achter 't Sacraments gasthuis, Achter de Stallen, Bij de vier Westermolens, Bij de Zout keet, enz. Poorten beroep van of die daar den toon meld de Aschmanspoort, Bakkerspoort, Bezemmakerspoort, Bleekerspoort, Blikslagerspoort, Brandmeesterspoort, Brillemakerspoort, later verbasterd in Briellepoort, Dienderspoort, Glazenmakerspoort, Grutterspoort, Hoejemakerspoort, Kamm enmakerspoort, Mandemakerspoort, Schilderspoort, Voorlezerspoort, Zeilemakerspoort, Zilversmidspoort enz. Enkele poorten zijn op eigenaardige wijze aan een naam gekomen. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is de Vrede- bestpoort. In 1864 werd door Jacobus van zichter bij de Staatsspoorwegen, Johannes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 165