i6o HAAGSCHE STRAATNAMEN. aan zijn naam is generaal van het leger”, of zooals wij nu minder omslachtig zouden zeggen, cipier of provoost. J) Hoe het Advocatenpaadje (Lijnbaan) gekomen, is mij niet gebleken. Onder de historische namen wijzen wij op het Tournooi- ■veld (Kneuterdijli) waar de steekspelen werden gegeven, den Kooltuin (Plein) in de middeleeuwen moestuin van het grafelijk kasteel, in de i6e eeuw Stadhouderstuin en vervolgens Paradeplein omdat daar onder de Stad houders de wachtparade werd gehouden, de Maeljestraat of Maeljebaenstraat naar de nabijgelegen Maliebaan, waar het maliespel in de 17e eeuw druk werd beoefend, het Schotsche kwartier (St. Jacobstraat en omgeving) een geliefkoosd verblijf voor de Schotsche soldaten in dienst der Republiek, ,,’Z Groene Sootje”de gerechtsplaats van het Hof van Holland, den Hoek van Banken (Hoek Zuid- wal, bij het Ziekenhuis) waar de beruchte baljuw Johan van Banchem een tuin en tuinhuisje bezat, de zoogenaamde Fransche Sociëteit (Kazernestraat tusschen de tegenwoordige Parkstraat en Kleine Kazernestraat) genoemd naar een sociëteit of vereeniging van Fransche dames, welke gevestigd was in een huis achter de Kloosterkerk; terwijl ten slotte de Johan Blotelingh, controleur der Grafelijkheidsdomeinen, eige naar van Zuiderbosch. Hij kreeg in 1732 vergunning een voet brug te mogen slaan over de boschsloot, tegenover zijn tuin aan den Bezuidenhoutschen weg, even voorbij de Laan van Nieuw Oost-lndié', mits hij een koepel met statigen gevel daar tegenover deed bouwen. Het laatste gedeelte der Controleurslaan van de brug tusschen de vijvers tot Kerklaan, waaraan de bekende Catsbeuk ge vonden wordt, bestaat nog en het eerste gedeelte, hoewel vol geplant, is nog duidelijk kenbaar. Het bruggetje over de boschsloot is afgebroken. h In Zutfen was een Geweldigershoek, welke eveneens naai den provoost-geweldige was genoemd. Zie Geldersche Volks almanak 1894 p. 85.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 169