i66 HAAGSCHE STRAATNAMEN. voor Jan Hendrikstraat noemde ik reeds, maar de oude Hagenaars uit de volksklasse en ook zelfs in den meer gegoeden burgerstand zullen nooit spreken van Boekhorst- straat, Casuariestraat of Koediefstraatmaar uitsluitend van Bokkestraat, Karewagestraat en Koeienstraat. De ver bastering Karewagestraat leiden zij af van Kar- en Wagen straat, omdat daar eertijds altijd zooveel karren en wagens stonden. De Casuariestraat heeft evenwel de laatste 250 jaren nooit anders geheeten. Een eigenaardigheid is ook dat men nooit zal spreken van Bagijnestraat, maar van „Bagijnejach” of enkel van „7 Jach”. De slechte reputatie van dit straatje maakt verdere toelichting overbodig. Bij mijn onderzoek naar de verdwenen straatnamen is mij gebleken, dat de plattegronden steeds met de grootste omzichtigheid moeten worden geraadpleegd. Dikwijls wordt eenzelfde plattegrond na verloop van jaren opnieuw uit gegeven, alleen met een ander hoofd, zonder dat met de veranderingen, die hebben plaatsgegrepen, rekening is gehouden. Op Van Zuiden’s plattegrond o. a. staat nog altijd Hotel Beau Séjour vermeld, niettegenstaande dit hotel ongeveer 14 jaar geleden tot een woonhuis werd verbouwd, terwijl hij de Gedempte Gracht nog met haar oude benaming van Gedempte Lange Gracht aanduidt, welke reeds in 1844 was vervallen. 1) Op sommige oude plattegronden komen evenwel erger onnauwkeurigheden voor. Bijv, op den plattegrond van F. de Wit, circa 1690, die oogenschijnlijk met zorg is bewerkt, staat o. a. de nz. der Ammunitiehaven aangeduid als ’t Lammetje Groen. Het Lapstraatje wordt Ketting- straatje genoemd, de RozemarijnstraatWarmoesstraat en de Oude MolstraatOude Molenstraat. Op den schijnbaar zoo nauwkeurigen plattegrond van Dat de kaart van Van Zuiden een geheele mislukking is, heb ik reeds aangetoond in I p. 243.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 175