73 D'BOGD VAN GENEE. i.l A HAAGSCHE STRAATNAMEN. I70 Het is waar, dat hertog Godfried de Bultenaar, die in 1070 zijn vader was opgevolgd als Hertog van Lotharingen en Stadhouder des Keizers in Italië, vier jaren lang opperheer in Holland is geweest, nadat hij den jongen graaf Dirk naar de eilandengroep in het zuiden van het graafschap had verdrongen, maar wat hij met onze resi dentie heeft te maken, welke bijna twee honderd jaar later is gesticht, of hoe hij zijn toestemming kon geven tot den aanleg van de huizenrij aan den Rijswijkschen Straatweg, zooals de oude benaming luidde, welke eerst ruim 600 jaar later is geschied, kon alleen in het brein van Andriessen opkomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 180