172 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Foysstraat" Haagsch Jaarboekje 1895 p. 54. weg nog aangeduid als Rijswijksche weg; in 1741 wordt gesproken van den grooten heerweg van den Haag naar Rijswijk, van ouds genaamd den Morshoek of den Bogt van Genee. De naam Morshoek dankt waarschijnlijk zijn ontstaan aan een keur van 1614 waarin o.a. bepaald wordt dat „een eygelicken zijn poyn en aarde van hun huis of erf komende, op hun eigen kosten (moet) weg voeren naar een terrein langs de Delfsche weg, tusschen den Hage en Leprozen”. 1) De bewering van Van Zuiden, dat de Geest omstreeks 1400 Foysstraat zou zijn genoemd, is niet juist. Hij heeft vermoedelijk De Riemer nageschreven, die een charter van 1411 aanhaalt, waarin melding wordt gemaakt van een huis „op die Geest in Foystraet”De Riemer heeft zich hier evenwel vergist of ’t is een drukfout, want de Foystraat heeft nooit bestaan maar wel de Fayn of Fasen straat {Juffrouw Idastraat). Van Zuiden vertelt verder, dat het woord foy in het middelnederlandsch weg beteekent en zoekt hierin een verklaring van den naam. Dat is natuurlijk een onge- rijmdheid, want men kan toch niet spreken van Wegstraat? Bovendien heeft het middelnederlandsch foy niet de be- teekenis van weg in den zin van straat maar van reis, tocht, vgl. op weg gaan enz. Daarvan had de naam dus niet kunnen worden afgeleid en evenmin van de andere beteekenissen van foy of fooi in den zin van omgang, trans van een toren, schoorsteenrand, afscheidsfeest of afscheidsgift.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 182