HAAGSCHE STRAATNAMEN. 175 Halletje. Koopbrieven van het perceel Noordeinde 29. Eertijds het binnenplaatsje voor het voormalig gebouw van den Hoogen Raad (bureau van den Rijksbouwmeester Peters), ingesloten ten zuiden door dit gebouw, ten westen door de grafelijke gebouwen, ten oosten door een wapen huis en een corps de garde in aansluiting met de Maurits- poort en eenige lage gebouwtjes, nu ten deele in gebruik bij den Rijksarchitect voor de monumenten van geschie denis en kunst en ten noorden door een muur, waarin in 1645 de versierde hardsteenen poort werd geplaatst, die toegang verleende tot de nieuwe straat, welke in 1633 over het Binnenhof werd doorgetrokken en het Buitenhof met het Plein verbond. Tegen deze muur waren winkeltjes gebouwd, waarvan het laatst overgeblevene nog voor een tiental jaren als bodehuisje dienst'deed. De apotheek „De halve maan” had een groote clientèle onder de Scheveningsche bevolking, die dan ook weldra het Heulstraatje in Halvemaanstraatje herdoopte, welke benaming door de bewoners van het Noordeinde spoedig werd overgenomen. Indien men met het aanslaan der naambordjes nog een halve eeuw had gewacht zou de naam Heulstraat, waarvan de bevolking de beteekenis niet meer begreep, waarschijnlijk in Halvemaanstraatje veranderd zijn. ’t Is eigenaardig, dat in dit huis bijna 200 jaar een apotheek is gevestigd geweest en dat de laatste 100 jaren tot 1899 een apotheker Van Essen daar pillen heeft gedraaid Dit straatje werd ook wel Kermisstraatje genoemd, omdat het uit het Noordeinde naar de Kermis in het Voorhout voerde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 186