HAAGSCHE STRAATNAMEN. 177 Buurtboek van den Noord Noordeinde buurt. 12 Hofpoort. Van Buitenhof naar Lang Achterom. Dit slop werd in de volksmond in tegenstelling van het Halletje-. wel eens het Hemeltje genoemd, terwijl de tusschengelegen herberg van Toneman den naam kreeg van het Vagevuur. De meer gangbare naam voor dit slop, dat ook wel de Poort van Van Zagten werd geheeten, was evenwel het Oranjehof je, onder welke benaming het reeds in 1777 voorkomt, x) terwijl de herberg van Tone man meer algemeen bekend stond als de „Muizentoren”. Het Helletje werd door den heer C. J. M. Wegman aangekocht, die de huisjes deed sloopen en op den vrij gekomen grond een stal bouwde. Nadat hij eenige jaren geleden zijn stalhouderij aan kant had gedaan, brak hij de stal af en deed daarvoor in de plaats de beide woon huizen stellen, thans genummerd 6773. Vóór den aanleg van de Gravenstraat en de Passage en vóór de verbreeding en verlenging der Kettingstraat tot het Buitenhof was de zuidwesthoek van het Buitenhof schijnbaar geheel afgesloten. Alleen de smalle Holstraat verleende toegang tot de Groenmarkt en een nog smaller steegje aan de zuidzijde vormde de verbinding met het Achterom. In dezen hoek lagen twee ruime stallen, die eertijds bij de Stadhouders in gebruik waren geweest; de groote op de plaats waar thans de ingang der Graven straat is en daarnevens de kleine op den hoek van het steegje, hetwelk daaraan den naam van Stalsteeg of Stal- straatje ontleende. Later werd dit steegje Hofpoortje genoemd naar het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 188