I® 1? :"u r T!Lp; Li <01 i - - -/.s' -x Gezicht op het voormalige Hofpoortje met toegang tot het Lang Achterom, gezien van de zijde van het Buitenhof, i860. Naar een potloodteekening van A. Vrolijk. Atlas Gemeente Museum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 190