HAAGSCHE STRAATNAMEN. 179 Hagensus: Haagsche Visioenen I p. 13 en 14. Kalkstraatje. Van Voorhout naar Kazernestraat. Ieder die weet hoeveel de mensch boven ’t beest is [verheven, Kent ook mijn maathet verschil tusschen den ruiter [en ’t paard. Boven het morsig poortje in het Achterom woonde in de eerste helft der 19e eeuw een kleermaker, die tevens het beroep van dansmeester uitoefende. In het bedompte donkere vertrek, dat tot danszaal diende, en waar aan komende modistetjes en chique dagmeisjes de beentjes van den vloer lichtten, werd door de toenmalige Haag- sche jongelui menige amourette aangeknoopt, welke niet altijd een even onschuldig verloop had. x) Nadat in i860 tot verbreeding en doortrekking van de Kettingstraat besloten was, werden de benoodigde huizen achtereenvolgens gekocht of onteigend. Het Hofpoortje werd in 1867 afgebroken, terwijl de geheele verbreeding in het volgend jaar gereed kwam. In 1869 werd aan deze nieuwe straat over haar geheele lengte den naam Ketting straat gegeven. Dit straatje, door Van Zuiden ten onrechte met ck geschreven, wordt voor ’t eerst vermeld in 1717; het werd in de 19e eeuw ook wel Dennewegstraatje genoemd. Volgens Van Zuiden verviel dit straatje in 1892 voor den bouw van Hotel des Indes. Dit is niet geheel juist, want Hotel des Indes bestond reeds in 1881. De geschie denis is deze. Toen in 1855 het blok huizen tusschen Kalkstraatje en Vos in Tuinstraat in openbare veiling werd gebracht, kocht de gemeente het onder de hand aan om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 191