i8o HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kemelslaantje. Transportregister fol. 335. de Vos in Tuinstraat, die toen een smal straatje was, te kunnen verbreeden en daardoor een betere verkeers weg te verkrijgen naar DennewegFrederikstraat en Willemspark. In het volgend jaar werd besloten het ge- heele blok na 1 Mei 1857 te amoveeren, de Vos in Tuinstraat te brengen op een breedte van 12 el en het overschietend terrein te verkoopen. Daar het Kalkstraatje nu geheel overbodig was geworden, besloot de Raad tevens met het oog op een mogelijke bebouwing, om het aan den openbaren dienst te onttrekken. Twee gegadigden boden aan het perceel ondershands te koopen. Een bekend stadgenoot W. D. A. M. Baron van Brienen van de Groote Lindt werd eigenaar. Hij deed het groote hoekhuis bouwen, waarvan de aanbesteding in 1857 plaats had, terwijl de eerste steen in April 1858 werd gelegd. Na het overlijden van den heer Van Brienen kwam het huis in handen van den heer F. J. G. Wirtz, die daarin in het voorjaar van 1881 het Hotel des Indes opende. Toen hij in 1892 dit hotel wilde vergrooten door er het perceel Lange Voorhout nr. 54 bij aan te trekken, werd het Kalkstraatje, dat hij sinds 1885 in huur bezat, door hem in eigendom verkregen en volgebouwd. Van Zuiden zegt dat dit laantje genoemd is naar Mel chior Kemels die daarin eigendommen bezat en dat het in 1727 voorkomt. In de eerste plaats is Schr. hier een generatie in de war, want Kemelslaan komt reeds voor in 1646 1). Zij behoorde toen aan den juwelier Melchior Kemels gehuwd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 192