O'5'" I I ge, BBT bites WÉ 1 -S as, I - te sÊIL s Kalkstraatje. Vos in Tuinstraat. Noordzijde Lange Voorhout, tusschen het voormalige Kalkstraatje en de Vos in Tuinstraat. 1837. Naar een steendruk door Van Lier, Collectie ,,Die Haghe”. g W MV'S.* u [v tg|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 193