182 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kloosterkerkstraat. Parkstraat (van Voorhout tot Kazernestraat). huizenrij was gebouwd, werd in 1843 de naam veranderd in Koninginnegracht. men maar In het begin der 17e eeuw werd de ligging van de huizen hier omschreven als: „binnen ’t Clooster” of „in 't verbrande Clooster”omdat op deze plek de gebouwen van het voormalig Predikheerenconvent hadden gelegen. In de i8e eeuw kwam de naam Klooster straatje later verlengd tot Kloosterkerkstraat in gebruik. In 1710 kreeg mr. Pieter Hendrick Clock van de Domein- en Rekenkamer vergunning om den ingang van zijn huis aan de nz. van de Kloosterstraat alhier te mogen veranderen. In 1746 o. a. werden verkocht twee huizen annex den andere in het Klooster straatje achter de Kloosterkerk en in 1815 werd verkocht „een kapitaal huis, erve en thuyn” aan de o.z. van de Kloosterkerkstraat achter de Klooster kerk met twee vrije uitgangen ter zijde in de Kloosterpoort. Deze poort liep onder een vrij groot huis door, dat de toegang tot het Nachtegaalspad afsloot en hetwelk gelegen was in de rooilijn van het huis op den zw. hoek der tegenwoordige Kazernestraat. In het Voorhout staande had dus niet het vrije uitzicht op het Nachtegaalspad, de blik werd begrensd door dit huis hetwelk op nevensstaand prentje zichtbaar is. De ligging van de huizen ten zuiden van deze poort werd dan ook aange duid als in de straat achter de Kloosterkerk binnen de Kloosterpoort. In het kohier der verponding over 1806 wordt gesproken van Nagtegaalspoort. Het gebouw genaamd de „Kloosterpoort” werd bij Kon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 195