feWft Mfc i?n L' TQi.- t 1HT van •n zian cl-i n>T PJLKIN in S JHL4 Hf CONSTANT deRBBBCQUE Hermencliet AeVUlar» Mendru Jnficntrry i‘-c tec i-<17/8 .‘J l1- i U-N Z,A! W,.lrAg Ccllaur! Gezicht op het Plein met de Wachtparade, gezien van de zijde van het P>innenhof; het groote gebouw links om den hoek, gesticht door den heer Van Nieuwkoop, werd o. a. in de 18e eeuw bewoond door den graaf v. Nassau Odijk en den Portugeeschen gezant de Tarouca, rechts het voormalig Hotel van Rotterdam (nu Ministerie van Oorlog). 1758. Naar een kopergravure van H. Scheurleer Fz., verzameling K. F. Lommel. VüE du P'LAZN x.a HAVR öediee a Art CONSTANT »-■« KEU1 ^esotifirr d. Irlcrraenchcs v Villars uier.. CoSifeL J ;"!r'MSc. <1* ORANGS unx Gilard.-» S,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 196