184 HAAGSCHE STRAATNAMEN. het garnizoen werd gehouden, ■=5 Luysemarkt Voldersgrachf). Van Zuiden beweert, dat deze naam voor’t eerst voor komt in 1737, maar hij komt hier weer een eeuw te laat. Een keur van 1627 bepaalde reeds, dat op de Gevolde- gracht of Luizenmarkt moesten staan de oude kleerkoopers, schoenverkoopers, ijzerverkoopers, operateurs en zalfver- koopers enz. Constantijn Huijgens maakte versje op. r) Te Leiden werd de oude kleeremarkt eveneens „Luysen- marckf’ genoemd. 2) verschillende troepen van bleef tot 1795 in stand. Zie verder Paradeplein, Stadhoudersplein, Place du Rol de Rome en I p. 331. h Momenta desultoria Uitg. 1644. Holl. vertaling van Dr. W. Meijer in Haagsch Jaarboekje 1898 p. 81. 2) Orlers. Beschrijving van Leiden p. 204. 3) Appointementen Domein- en Rekenkamer 1609 fol. 328 vs. en 329. 4) Rekening van den Rentmeester van Noord-Holland 1708 ol. 81 vs. er in zijn jeugd reeds een Maeljestraet, Maeljebaenstraat of Maljebaenstraetje. (Maliestraat). Genoemd naar de in 1609 aangelegde „palmaliebaen”. Zij werd in dat jaar voor de eerste maal verpacht aan Joris van Catz, zoon van Jan, den westportier” van’t bosch, voor 125 ponden per jaar 3). Deze baan is 100 jaar in gebruik geweest. Zij werd in 1705 voor *t laatst verpacht aan Dirck van Cingelenbergh en drie jaren later gesloopt tot vergrooting van het bosch 4).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 198