194 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Elandt van 1665 wordt zij Stalpart slaan. Sterlingstraat Casuariestraat) van Anna Beek, circa 1718, en Van Zuiden beweert ten onrechte, dat de Assendelft- straat onder dezen naam wel eens voorkomt. De oude benaming van Assendelftstraat was Lorresteeg of Lorre- straat, daarentegen werden de Korte- en Lange Beesten markt oorspronkelijk Stalpartslaan genoemd. Genoemd naar Pieter Sterlincx. In 1603 hadden Jonker Joachim van Hardenbroek en Pieter Sterlincx van Cornells van Blyenburch gekocht diens „huysinge, boomgaert ende landerien” ten zuiden van de boschpoort. Deze aanzienlijke woning, in de het tegenwoordig depót aan het Bleijenburg, liep onder zijn woning door, en kwam in de Lange Houtstraat uit. Het behoorde aan den eigenaar van het huis, die met het onderhoud en met het openen en sluiten der poort was belast. In 1859 kocht de Duitsche gemeente een poort en erf van ouds genaamd de Schermpoort. Het gedeelte der poort, hetwelk door den heer Monchen, die in 1839 eigenaar van het huis in de Houtstraat was geworden, was toe gebouwd en betimmerd, werd door hem in 1861 in eigen dom verkregen. De Schermpoort verleent thans toegang tot de school achter de Duitsche kerk en tot de huizen Lange Houtstraat 1 en 3. Op den plattegrond van Schermstraatje genoemd. Zie verder plattegrond I, p. 244.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 209