DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. II „P.S. „J’ay été au désespoir de n’avoir pas pu vous venir voir encore une fois a la Haye. „Madame vötre mère trouvera icy les offres de mes respects. „a Bois-le-Duc le 20de Septbre 1692”. Op 30 April 1699 compareerde voor den Notaris Pieter van der Burgh, Jacob Johan Hamel Bruinincx jegenwoordigh alhier (in ’s Gravenhage) en machtigde Mr. Johan Jacob van Schlecht, om voor hem, zijne zuster en broeder te regeren en administreren alle syne goederen, so van huysen landen, obligatien renten als anders, als hij Hr. Comparant in de Stadt en lande van Heusden, Meyerye van ’s Hertogenbosch, off elders liggende ende te pretendeeren heeft. Het was zeker te betreuren voor Sofia dat deze vrijagie niet tot een huwelijk voerde, want haar aanbidder was een jongmensch dat carrière maakte. Jacob Johan Hamel Bruinincx was de zoon van Gerard Hamel Bruinincx, Schepen en Raad van ’s Hertogenbosch en van diens tweede vrouw Sara Sweerts. Hij was in Weenen aan 1661 geboren en overleed ongehuwd te eene borstziekte op 27 Februari 1738. In 1697 was hij Secretaris der Afgezanten van den Staat tot den vredehandel te Rijswijk en in het jaar 1700 werd hij benoemd tot Extra-Ordinaris Envoyé aan het keizer lijke Hof te Weenen. Daarbij was hij vermogend en bezitter van groote goederen in Brabant. Ten blijke daarvan citeeren wij het volgende extract uit het protocol van den Haagschen notaris Pieter van den Burgh, (reg. n°. 1499):

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 20