197 I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Willemspark. {Plein 1813 P) Morgenwandelingen p. 240. stallen bij de Gevangenpoort, zich bevinden en die nog door de wandeling het Valkenhuis wordt genoemd 'j- Koning Willem II kocht achtereenvolgens al het land tus- schen de Zeestraat, Javastraat, Mauritskade en Schelpkade. Dit weiland werd omgeven door rasterwerk en beplant met boomen en rhododendrons. Deze zoogenaamde En- gelsche tuin was doorsneden door laneneen brug over de Mauritskade vormde de verbinding met ’s Konings tuin achter het paleis aan den Kneuterdijk. Aan de o.z. deed de Koning de huizenrij aan de Nassaulaan in would-be Engelsch-gothische stijl bouwen met een manege in het midden, waarvan Koningin Sophie den eersten steen legde. Uit de Koninklijke nalatenschap kocht de gemeente in 1851 het park aan. Twee jaren later bood zij de gronden te koop aan op voorwaarde dat de aanleg zou geschieden volgens een plan ontworpen door den Haarlemschen archi tect Zocher. Eerst in 1857 werden verschillende perceelen ter bebouwing uitgegeven. In October 1859 was het Willemspark voor het eerst met gas verlicht. 17 November 1863 werd de eerste steen gelegd voor het monument ter herdenking van Neerlands onafhankelijkheid hetwelk 17 November 1869 werd onthuld en waarnaar het Willemspark in dat jaar Plein 1813 werd gedoopt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 212