HAAGSCHE STRAATNAMEN. I99 de Kazernestraat. x) Voor de geschiedenis der Kloosterkerk zie „Die Haghe”, Bijdragen en Mededeelingen 1907, p. 359. en voor kloostergebouwen ten oosten en noorden daaraan grenzende, in 1583 voor het grootste gedeelte waren afgebroken, bleef de herinnering aan het klooster voortleven in de plaatsaanduiding „Achter het Kloos ter1’, in de Kloosterkerk, Kloosterstraat, later ver lengd tot Kloosterkerkstraat en Kloosterpoort. Achter de Kloosterkerk (Kazernestraat). De westzijde van de Kazernestraat, bij de Kleine Kazernestraat. De oostzijde bij de Nieuwe School straat werd Achter de Stallen genoemd. Zie Achter het Klooster. O. a. vermeld in het berichtboekje van 1777, p. 22. Achter ’t Sacraments gasthuis (Oude Molstraat). Vermeld in de Rekeningen van ’s-Gravenhage over *553- Zie I, p. 250 en Gasthuisstraat. Achter de Stallen (sinds 1844 Kazernestraat). In 1777 en nog in 1822 wordt gesproken van Achter de Stallen bij ’t Kalkstraatje. Aan de z.z. van deze straat lagen de stallen van de huizen aan de n.z. van het Lange Voorhout. Toen de gemeente het groote huis van den heer De Visscher aan de n.z. van de Kazernestraat had aangekocht, besloot zij in Achter het Klooster. De westzijde van Vermeld o. a. in het Kohier van den 8oen penning over 1657. Het klooster der Predikheeren werd gesticht om streeks 1397. Nadat de kerk na den beeldenstorm de daarop gevolgde annexatie, van 15761617 verschillende doeleinden was gebezigd en de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 214