200 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 1347- x) 1) De Riemer, dl. I, p. 77 (n. o.) Kroon, p. 143. van van 1859 een gedeelte van den grond te bestemmen voor den aanbouw van stallen. Aan de toekomst van deze straat, waaraan thans de hoofdingang van de Kon. Bibliotheek ligt, had men dus toen nog weinig vertrouwen. Achterstraat of Achterweg „As men ter Spoeyewaerts gaet”. Middeleeuwsche benaming voor Achterom. Aldus genoemd in een schepenbrief van Achterstraat {Lage Nieuwstraat). In 1776 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Prinsegracht met een uitgang in de Achterstraat, en in hetzelfde jaar werd verkocht een stal en koetshuis op den hoek van de Agterstraat, ten oosten van het Hofje van Nieuwkoop. In 1802 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van de Nieuwe Agterstraat met een uitgang aan de o.z. van de Nieuwe Warmoesstraat of Slop van de drie boeren. Op een plattegrond van 1816 en op de kaart van Noorda 1839 staat zij eveneens als Nieuwe Achter straat vermeld. Achterstraat (Jan Evertstraaf). In 1737 kreeg Diederik van Leyden, heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht van de Domein en Rekenkamer vergunning, om zijn riool te mogen verlengen tot voorbij den stal van zijn huis op den hoek van de Achterstraat en den Nieuwen Uitleg. Deze benaming komt maar een enkele maal voor, meestal wordt gesproken van Middenstraat. Zie ook Jenever straat. Achterstraat van het Voorhout (Kazernestraat). In de 17a eeuw wordt een enkele maal gesproken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 215