HAAGSCHE STRAATNAMEN. 201 n.z. over 1806 wordt ge en Zuster- van „Dennewegh ófte Achterstraat” van het Voorhout. Advokatenpaadje of Advocaatspadje (Lijnbaan). Het staat duidelijk aangegeven op den uitvoerig bewerkten plattegrond van circa 1700. Akerland. Zie p. 168. Alkniaarsche Schipperspoort. Van Spui naar Volders gr acht. In 1711 o. a. werd verkocht een huisken in „seeckere gemeene gangh genaemt de Alckmaersse Schippers poort.” Andriesstraat (St.) (Boterstraat). Ik vind dezen naam alleen vermeld in het register van ’t Straatgeld van 16651670. Zie Van Wamelenstraat, Westerstraatje straatje. Ankerspoort. Aan de n.z. van het Buitenhof tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 42a en 45). Eertijds genaamd „de Aproches”. In 1708 wordt gesproken van „een gemeene gang van ouds ge naamd d’Aproches.” Door deze gang, welke nog in de 17e eeuw het eigendom was van de Grafe lijkheid, hadden enkele huizen aan de o.z. van de Hoogstraat het recht van uitgang op ’t Buitenhof. Waarschijnlijk was dit ook het geval met het huis „den Ancker” aan de o.z. van de Hoogstraat, waarnaar de poort kan zijn genoemd. Een vrij groote woning, welke zich daarin bevond en waarin einde 17e tot begin i8e eeuw vele jaren koffiehuis gehouden was, werd in 1750 verkocht aan den Raad v. State om te worden ingericht tot provoost voor de soldaten. In het kohier der Verponding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 216