HAAGSCHE STRAATNAMEN. 203 van 2 Mei 1845 wordt nog .57. Anna- of zoogenaamde Lap- straat, is verdwenen bij den bouw van de Nieuwe kerk. Zie Bogaertstraal. Annastraat (St.). (Voldersgracht). In 1715 werd verkocht een huis aan de wz. van ’t „nauw eynde van de Gevolde graft, anders genaamt de St. Annastraat" en in 1790 wordt vermeld de verkoop van een huis, erf, tuin met stal en koetshuis aan de z. o. zijde van de Spuistraat op den hoek van de St. Annastraat. Annastraat (St.) (Annastraat). De Annastraat in de Hoogstraat werd in de 17e eeuw ook wel genoemd Oude Groenmarkt, Bezemstraat en St. Annastraat. In de Haagsche Courant gesproken van straatje. Annelandstraatje (St.) (Kleine Kazernestraat) Genoemd naar Philips Doubleth, heer van St. Anna- land, zwager van Constantijn Huygens. In 1650 kreeg de raadsheer Doubleth vergunning zekeren bestraten weg, die naar den Denneweg leidt, tusschen zijn huis en dat van zijn gewezen buurman, den raadpensionaris Duyck, te mogen overtimmeren. In 1594 werd bij den verkoop van een huis en erf in het klooster in ’t Voorhout door den Magistraat o. a. bepaald dat de gang komende uit het Voorhout onder door de „Staten-Camere” en voorts respon- deerende oostwaarts, zal blijven zooals hij nu is, zoodat men met wagen en paarden zal mogen be rijden. Dit gemeene pad mocht ook worden gebruikt door Philips Doubleth en zijn erven als bezitters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 218