HAAGSCHE STRAATNAMEN. 204 van de „oostwaertsche achterboomgaert” van voorn, convent. Anthonieburgwal. (St.) (Na de demping in 1825 Gedempte Burgwald De oorspronkelijke benaming was Burchgraft. Nog in de eerste helft der 16e eeuw vormde de tegenwoordige Gedempte gracht en het verlengde daarvan de Burchgracht ongeveer de zuidelijke grens van de bebouwde kom dezer gemeente. Al leen het Padmoes was met kleine huisjes bebouwd. De brug over deze gracht en de tegenwoordige Wagenstraat komt reeds in de eerste helft der 15e eeuw voor als St. Anthonisbrug L). Ter onder scheiding van de beide andere burggrachten, die in het begin der 17e eeuw werden gegraven en de namen ontvingen van Fluweelen Burgwal en Lutherschen Burgwal, verkreeg deze gracht naar de nabij gelegen brug den naam van St. Anthonieburgwal. Anthoniestraat. (St.) (Slijkeinde) Genoemd naar de St. Anthoniekapel, waaraan in de 16e eeuw een Pesthuis werd gebouwd, hetwelk in 1607 tot Dolhuis is ingericht. Na herhaaldelijk ver groot te zijn, bleef dit gebouw tot 1909 als krank zinnigengesticht in gebruik. Het tegenwoordige Kortenbosch werd in de eerste helft der 18e eeuw ook wel St. Anthonisstraat ge noemd. Zie Transportregister 14 Mrt. 1732. In 1651 werd verkocht een huis in St. Anthonis straat, over het Dolhuis en in 1807 werd een huis in veiling gebracht aan de n.z, van de St. Anthonie straat of Slikeynd. Schepenbrief, 2 Jan. 1436. Gem, Arch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 219