HAAGSCHE STRAATNAMEN. 205 Z.Z. van 1) Reg. Straatgeld 1740 fol. 194. Appelmarkt. (Waarschijnlijk achter het Stadhuis). In 1658 verhuurden Schout en Schepenen „seeckere haerlieder huysinge aan de o.z. van de Appelmarckf’ naast het huis van den concierge van ’t stadhuis. Daar aan de concierges van het Raadhuis in de eerste helft der 17e eeuw een woning was toegewezen aan de n.z. van ’t Stadhuis, zal ook de Appelmarkt in dien tijd daar gezocht moeten worden. Approches. (De) Zie Ankerspoort. Armiaans reduit. (Het) „Beginnende van het Sant voor het Glashuys na de Buytencingel zuytwaerds” J), dus dat gedeelte van den tegenwoordigen Zuidwal tusschen Hooge Zand en den Hoek van Banken bij het Gemeente-Ziekenhuis. Zie p. 164. Aschmanspoort. Aan de z.z. van ’t Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 96 en 124 (Toegang tot het R. K. Ziekenhuis, voor de algemeene bezoekuren.) Deze poort, welke aan het R. K. Ziekenhuis behoort, gaf eertijds toegang tot een klein hofje; de zich daarin bevindende huisjes zijn thans gesloopt. In 1847 werd verkocht een huis in de Aschmans poort, in ’t Lage Westeinde. Assendelftslaan. (Waarschijnlijk Gedempte Sloot). Genoemd naar Gefart van Assendelft, die 1601 1618 met het leen Kortenbosch was verleid. In 1665 werd verkocht een ledig erf, nevens’t „padt of de Assendelffslaan." Bij de verdere overdrachten van dit perceel wordt gesproken van een tuin in de laan van de Haagpoort, uitkomende op de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 220