20Ó HAAGSCHE STRAATNAMEN. in 1777 de van Holland. hebben gestaan, welke de poort is afgesloten. Zij zal waarschijnlijk zijn genoemd naar Jacob van Assendelft, die eigenaar was van een huis aan de n.z. van het Voorhout. In de Assendelftspoort woonde o. a. kamerbewaarder van de Financiën Berichtboekje p. 14. Bagijnejacht (Bagijnestraat). In de volksmond spreekt men niet van Bagijnestraat maar van „Bagijnejach” of enkel van ’t Jack. In dien men tot iemand zegt: ,,’tls of je uit ’t Jach komt”, dan wordt daaraan met het oog op de slechte reputatie van de bewoonsters, een weinig vleiende beteekenis gehecht. Bagijnestraat of Bagijnegracht. (Kalvermarkt) In 1647 wordt vermeld de verkoop van een huis in de „Baginestraet, nu genaempt de Calvermarckt” De Bagijnegracht wordt vermeld in het protocol van notaris Lambert Rietraet van 1631, fol. 208. Bakkerspoort. Aan de w.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 45 en 47. Zij wordt o. a. vermeld in 1868. Noordsingel, Noord-Binnensingel of Noordwest- Binnensingel (Noordwal.) Volgens oude plattegronden was de tegenwoordige Gedempte Sloot inderdaad een laan, die van den Hoogen Wal langs het oude leen Kortenbosch naar het Slijkeinde liep. Assendelftspoort. Eertijds een slop aan de n.z. van het Voorhout, tusschen de Kleine Kazernestraat en Koninklijke Bibliotheek. Vermoedelijk zal dit de poort zijn in het huis thans gemerkt nF 24, waarin voorheen een paar huisjes nu zijn afgebroken, terwijl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 221