208 HAAGSCHE STRAATNAMEN. I In 1689 werden verkocht drie huiskens aan de „Berelaen agter de Princegracht"belend o. de potte- bakkerij. In 1735 en 1772 wordt vermeld de over dracht van een huis aan de zuidzijde van ’t Beere- laantje of Groot Spijker makersslop. Belettenstraat. (Doubletstraat). Foutieve schrijfwijze voor Doubletstraat. 7a& Reg. van ’t Straatgeld van 166570, copie fol. i6vs. en 138VS. De Belettenstraat wordt ook vermeld bij Kroon, die beweert dat zij tusschen 1642 en 1646 zou zijn aangelegd. De naam Dou bletstraat werd op Jt einde der 18e en begin der 19e eeuw ook wel verbasterd in Balet-, Belet-, Bied- en Blesstraat x). Bethlehemslop. Aan de w.z. van de Breestraat. Genoemd naar de Bethlehemkerk. Zie Beulslop en Kerkslop. Beulslop. Aan de w.z. van de Breestraat, tusschen de huizen thans gemerkt nr. 16 en 96. Omstreeks 1830 waren bijna alle huisjes op enkele na afgebroken en aan de omliggende tuinen getrokken. 2) Het slop wordt ’teerst vermeld in 1721. In 1753 werd verkocht een huis aan de westzijde van het Baan- of Beulslop en in 1780 vier huizen aan de w.z. van de Breestraat en z.z. van het Beulslop. Dit slop wordt thans ook wel genoemd Breeslop naar de Breestraat en Kerkslop naar de Bethlehems- kerk, die daar een uitgang heeft. Bezemmakerspoort. Aan de n.z. van de Rozemarijnstraat. Naamlijsten der overledenen, 1795 1804. j Van der Poth’s Wegwijzer door ’s Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 223