HAAGSCHE STRAATNAMEN. 209 In 1720 werden twee huizen verkocht in een gemeene gang of poort van ouds genaamd de „Besemakers- poort.” Bezemmarkt. De bezemmarkt werd reeds in het begin der 17e eeuw gehouden op het kruispunt van Annastraat, Oude Molstraat en de tegenwoordige Driehoekjes. In 1613 wordt vermeld de verkoop van een huis en erf met het recht van uitgang op het Kerkhof en op de Bezemmarkt, eertijds de Warmoesmarkt, belend o. a., z. Michiel Matthaeusz. bakker in „de Vette Hen.” De „Besemmerckt” staat o. a. aangegeven op den plattegrond van Elandt van 1665. Zij werd daar nog gehouden in de eerste helft der 19e eeuw. Bezemstraat (Annastraat). Zij wordt op de groote kaart van Cornelis Elandt 1681 herdruk van 1665 Bezemstraat genoemd, naar de naburige bezemmarkt. Biervoerdershoutweg (Benoordenhoutsche weg). In 1706 werd verkocht een perceel weiland aan de n.z. van ’t Haagsche bosch over de Maliebaan aan den „Biervoerders Houtwegh”belend z. de boschsloot en n. de oude watering. Blauwe gang. Eertijds een slop aan de n.z. van de Lange Poten, vervallen in 1880 bij den bouw van het Hotel Central met de daaraan grenzende huizen. De naam bleef evenwel voortbestaan in een keldercafé, waartoe een blauw geverfde gang van de Poten uit toegang gaf. Bij den afbraak van Hotel Central in de maand September van dit jaar verdween ook de Blauwe gang voor goed van het tooneel. Het oorspronkelijke hofje van dien naam had evenwel nog een merkwaardige geschiedenis. Bij het ont- 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 224