210 HAAGSCHE STRAATNAMEN. zes huisjes gemeene eigeningsplan van de huizen aan de n.z. van de Lange Poten, die voor de verbreeding van deze straat in 1879 moesten worden gesloopt, had de stadsarchitect de Blauwe gang vergeten. Dit slop, waarin de zoo genaamde Mulderhuisjes stonden, moest toen door de Gemeente van den eigenaar, den schrijnwerker J. J. Mulder van de Graaf, die in een dezer huisjes woonde, voor een vrij aanzienlijk bedrag ondershands worden aangekocht. De eigenaar kon toen het groote huis op het Hofspui koopen, waarin hij tot aan zijn dood toe heeft gewoond. Blauwe gang of Blauwe poort. Aan de oostzijde der Oude Molstraat tegenover de Juffrouw Idastraat. De Blauwe gang of poort wordt o.a. vermeld in 1797 2) en in 1806; zij staat bij de oude Hagenaars nog onder dien naam bekend. Blauwe gang. Aan den Zuidoost-Buitensingel, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 19 en 21, Blauwe poort. In 1751 werd verkocht een blok van aan de n.z. van de Katerstraat in een poort genaamd de „Blaeu poort.” Dit blok huizen kreeg later den naam van het Blauwe hofje. Het is thans gesloopt. Op de plaats daarvan bevindt zich nu de schrijnwerkerij van H. S. Kardol en A. J. Bodinot, n°s. 913. Naamlijst Dec. 1827. Bleekerspoort. Aan de o.z. van de Zeestraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 33 en 35. 1) Een Blamve gang vindt men o.a. ook te Rotterdam. J. M. Droogendijk, Rotterdamsche Straatnamen. 2) Naamlijst van overledenen enz. Nov 1797 p. 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 225