HAAGSCHE STRAATNAMEN. 21 I de Breestraat, tusschen de huizen Genoemd naar de bleek waar dit poortje heenvoerde. Handelingen Gemeenteraad 1862 p. 46. Bleekersweg. Eertijds een landweg aan den Zuidwest Buitensingel, ongeveer ter plaatse van de Honsholredijkstraat. Blikslager spoort. Aan de z.z. van de Ammunitie Haven tusschen de huizen thans gemerkt nr. 85 en 119. In 1743 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Blikslagerspoort, uitkomende aan de z.z. van de Uiterste gracht. Blinde Koediefstraat (Kleine Koediefstraal}. Aldus genoemd op een plattegrond van 1827. Zij liep vóór de demping van 1853 dood tegen het water van den Fluweelen Burgwal. Bloedpoort. Aan de z.z. van thans gemerkt nos. 6 en 14. Aldus genoemd naar de slachtplaats van de slachterij op den hoek van de poort en Breestraatdie in ’t slop uitkwam. Bloedpoort. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 163 en 183. Aldus genoemd naar een bekende slachtplaats, welke zich eertijds in deze poort bevond. Zie Koepoort en Poort van Lippert. Bloemmarkt. Noordzijde der Prinsegracht, tusschen Groote Markt en Korte Beestenmarkt. In 1781, 1799 en 1815 werd een huis verkocht aan de n.z. van de Prinsegracht op de Bloemmarkt. Nog in de tweede helft der 19e eeuw vóór 1881

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 226