HAAGSCHE STRAATNAMEN. 213 Stokvischpoort of de Gemeente dit slop van een blok van en erven genaamd de Boerenpoort van de St. Jacobstraat. 1 in 1765 werd verkocht een huis aan 1 de St. Jacobstraat op den hoek van w. de St. Jacobsgang. De In 1837 werd verkocht */i part dertien huizen aan de z.z. In 1697 en de z.z. van de Boerenpoort, belend Boerenpoort werd in 1868 gekocht en gesloopt door den onderwijzer Bruno Neuman, tot uitbreiding van zijn schoollokalen aan de Amsterdamsche Veerkade, thans nr. 14, papierhandel van de firma Ph. Simons. De achterzijde van dit gebouw in de St. Jacob straat, staat nu tusschen de huizen gemerkt 65 en 79, terwijl de poort eertijds gelegen was op de plaats waar nu de toegang is tot het magazijn. Boerenpoort. Aan de n.z. van het Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 141 en 155. In 1749 werd verkocht een stal en koetshuis aan de w.z. van de Boerenpoort of slop, uitkomende aan de n.z. van het Westeinde. Zie ook Bogaertspoort. Boerenslop of Boerenpoort. Aan de o.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 18 en 44. In 1743 werden verkocht drie huizen aan de z.z. van het Boerenslopuitkomende aan de o.z. van de Gevolde gracht. In 1815 werd verkocht een blok huizen bestaande in elf woningen aan de w.z. van ’t Boeren- 01 zoogenaamde Beulslop. In 1868 wordt gesproken van Boerenpoort. In dat jaar nam van den eigenaar over. (Handelingen Gemeenteraad p. 232 en 244).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 229