HAAGSCHE STRAATNAMEN. 215 I) Haagsch Jaarboekje 1893 p. 156. In 1616 wordt melding gemaakt van den verkoop van het huis genaamd „het Roode Cruys” in de 37. Jacobstraat of Padmoes op den hoek van de Bogertstraat. De Bogaert- of Bogertstraal is verdwenen bij den bouw van de Nieuwe Kerk, waarvan 28 Aug. 1649 de eerste steen werd gelegd. In de resoluties van de Sociëteit van den Haag (het college dat de Nieuwe Kerk deed bouwen) staat hieromtrent het navolgende opgeteekend„betaelt aen de aert- werckers ende metselaers tot een vereeringe ten tijde als de eerste steen geleydt werde in de fon damenten van de Nyeuwe Kercke in de Bogertstraet ofte Padmoes alhyer in den Hage, de somme van 100 p. 16 sch.” x) De Nieuwe Kerk werd dus gebouwd aan de voor malige Bogaertstraat. Zie ook St. Annastraat. Bogt van Guinea. (Huijgenspark). In 1798 werden verkocht een huis aan straat en vijf in een poort aan de „Bogt van Guinee of Rijs- wijkse Straatweg” Zie p. 169. Bokkestraat (Boekhorstslraat). Deze verbastering was eertijds, ook in den gegoe den burgerstand, vrij algemeen, terwijl zij thans nog in den volksmond bij de oude Hagenaars ge bruikelijk is. Boschkant (Prinsessegracht). In de 19e eeuw wordt in de Haagsche dagbladen steeds gesproken van Boschkant, welke nog altijd de populaire benaming is voor Prinsessegracht. In het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 231