216 HAAGSCHE STRAATNAMEN. ’t Slopje Appointementen Domeinbestuur. Dagblad van 14 Juni 1843 wordt o. a. melding gemaakt van het leggen van den eersten steen aan de nieuw te bouwen kerk voor de R. C. Gemeente aan de Prinsessegracht of Boschkant. ook plattegrond van 1816 in Bruining’s Des cription de la Haye. Boschstraatje (Jagerstraat). In de 16e eeuw werd nog gesproken van aan de o.z. van ’t Voorhout. Eerst in het midden van de 17e eeuw werd dit straatje naar de herberg ,,’t Jagertie” Jagerstraatje genaamd, terwijl in de 18e eeuw deze naam wordt afgewisseld met dien van Boschstraatje of Vossentuinstraat. Boschvaart (Smidswater). In i753 werd gesproken van een hoefsmidswinkel op de Boschvaart, Sandsloot of Smitswater. 1) Botermarkt. Deze markt werd in de i6e eeuw gehouden aan de z.z. van de Dagelijksche Groenmarkt tusschen Nieuwstraat en Veenestraat. In T577 werd verkocht een vierde part in een huis genaamd ,,’tSwyepgen aan de Botermarct”belend o. ’thuis „In Spangien”, n. voornoemde markt en „zuidwaerts strekkende met het erf tot Claes Allaertsz. smids, erf en huis in de Venestraat” Deze markt werd in 1614 verplaatst naar de Hoog straat bij het huis „De Burch” en omstreeks 1620 naar de w.z. der Groote Markt, alwaar in 1681 het Groot Boterhuis werd gesticht. In het kohier van den 2ooen penning van 1627 wordt gesproken van de „Boter- en Hoendermarckt”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 232